#Z POHLEDU CASE MANAGERKY: Devět měsíců s Petrem

Case managerka Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT) Jana Řezáčová píše o své konkrétní zkušenosti práce s klientem, kterému pomáhala připravit se na výstup z výkonu trestu. Petr ve věznici strávil necelou polovinu svého života.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.