Zahájili jsme informační kampaň, která představí podporu lidí se závislostí ve věznicích snižující jejich recidivu

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) a dalších šest organizací sdružených v jejím dlouhodobém projektu dnes zahájili novou informační kampaň Práce za mřížemi. Jejím cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti situaci lidí se závislostí v českých věznicích, jejich podporu při přípravě na propuštění i náročnost prvních chvil poté, kdy opustí brány vězení. Kampaň potrvá do konce listopadu a jejími hlavními nástroji jsou dva krátké videospoty, noviny rozdávané přímo ve věznicích, webová stránka a série příspěvků na sociálních sítích.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.