Šest organizací nastaví systémovou podporu drogově závislých vězňů

Nový systém podpory vězňů užívajících návykové látky bude probíhat přímo ve věznicích při přípravě na propuštění i po jejich návratu do běžného života. Má mimo jiné za cíl snížit recidivu vězňů v České republice. Ta je zde jedna z nejvyšších v zemích Evropské unie, do vězení se po propuštění vrací až tři čtvrtiny vězňů. Ti potýkající se se závislostí jsou v tomto ohledu mnohem ohroženější skupinou.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.