Představili jsme projekt na konferenci Zkušenosti a inovace v trestní justici

Náš projekt i metody Case Managementu jsme prezentovali na konferenci, které se zúčastnila více než stovka odborníků z oblasti trestní justice, státních institucí i neziskového sektoru.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.