Case managerky a manageři pomohli připravit na výstup z vězení 315 klientů. Jejich návrat na svobodu komplikuje nedostupné bydlení i nedostatek financí pro sociální služby (Tisková zpráva)

Účinnější práci s propuštěnými vězni může v ČR napomoci lepší financování sociálních služeb, dostupnější bydlení i systematičtější spolupráce věznic a neziskových organizací, například v podobě zřízení pozic koordinátorů spolupráce s neziskovými organizacemi mezi pracovníky Vězeňské služby. Na tato a další témata efektivnější podpory lidí se závislostí před výstupem z výkonu trestu i po něm upozorňuje čerstvě zveřejněná evaluační zpráva projektu „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“. Během něj se podařilo u 315 klientů se závislostí ve 12 různých věznicích po celé České republice připravit plán jejich výstupu z vězení. Odborní sociální pracovníci (case manageři a managerky) s nimi byli v kontaktu od prvních chvil po jejich propuštění až po dobu několika měsíců po něm.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.