Závislost vrací propuštěné zpátky za mříže.

Společně zavádíme inovativní způsoby léčby závislostí do českých věznic.

Kde působíme

# Jak to děláme?

Nastavujeme systémovou podporu vězeňské populace ohrožené závislostmi ve fázi přípravy na propuštění. I intenzivní odbornou péči při přechodu zpět do společnosti.

Chceme zlepšit obraz vězeňské adiktologické služby a tím posílit společenské přijetí profese sociálního pracovníka v této oblasti. Naším cílem je představit problematiku vězeňství a závislostí očima pracovníků.
METODA CASE MANAGEMENTU spojuje odborné pracovníky z oblastí řešení závislostí – jde například o sociální pracovníky, terapeuty, adiktology, zdravotníky, zástupce Probační a mediační služby a další.

# Blog

post-1

#POVÝSTUPU: Marcel: Potřebuju dělat věci po svém a v klidu

Po výstupu z vězení Marcel začal bydlet v chráněném bydlení. Nechce už dál pracovat na stavbách, tak teď hledá práci ve skladu. Snaží se zbavit dluhů a udržet si vztah se svými dětmi. Život mu nyní nejvíc komplikuje to, co všechno je třeba na různých místech zařídit a časté průtahy... více

Přejít na blog >

# Aktuality

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.