Závislost vrací propuštěné zpátky za mříže.

Společně zavádíme inovativní způsoby léčby závislostí do českých věznic.

Kde působíme

# Jak to děláme?

Nastavujeme systémovou podporu vězeňské populace ohrožené závislostmi ve fázi přípravy na propuštění. I intenzivní odbornou péči při přechodu zpět do společnosti.

Chceme zlepšit obraz vězeňské adiktologické služby a tím posílit společenské přijetí profese sociálního pracovníka v této oblasti. Naším cílem je představit problematiku vězeňství a závislostí očima pracovníků.
METODA CASE MANAGEMENTU spojuje odborné pracovníky z oblastí řešení závislostí – jde například o sociální pracovníky, terapeuty, adiktology, zdravotníky, zástupce Probační a mediační služby a další.

# Blog

post-1

#Z POHLEDU CASE MANAGERKY: Když to nedopadne

Příběhy z práce case managerů nemají vždy jen dobrý konec. Jeden z nich, který sama prožila při práci s čerstvě propuštěným Josefem, přibližuje v dalším textu této rubriky Jana Repková, case managerka Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (CPPT).

Přejít na blog >

# Aktuality

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.